UPUTSTVO ZA PISANJE ABSTRAKTA

Uputstvo za pisanje abstrakta možete preuzeti ovdje:

UPUTSTVO ZA PISANJE ABSTRAKTA.pdf

Slanje abstrakta

Abstrakt treba poslati kao prilog (attachment) na sledeću e-mail adresu:

radovi.kongres@pedijatar.me


Naslov (e-mail): ABSTRAKT – PRVI KONGRES UDRUŽENJA PEDIJATARA CRNE GORE

Rok za prijavu abstrakta je 15. jul 2024 godine

Obavještenje o prihvatanju radova biće poslato najkasnije do 15. avgusta 2024 godine