Prezentacije sa održanih sekcija

Bronhiolitis link
Asthma link
Udruženje pedijatara Crne Gore aktivnosti link
Antibiotici  link
Status pedijatara u primarnoj zdrastvenoj zaštiti link