I Kongres Udruženja pedijatara Crne Gore | 19-22. septembar 2024. godine

Posebna mi je čast da vas obavijestim da će Prvi Kongres Udruženja pedijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem biti održan u Budvi, u Kongresnom centru hotela Avala, od 19 do 22. septembra 2024. godine.

Udruženje pedijatra Crne Gore kao krovna stručna organizacija koja okuplja sve crnogorske pedijatre, inicijator je i aktivni učesnik kontinuirane medicinske edukacije, a ima za cilj da bude nosilac napretka stručne i naučne misli i pokretač unapređenja kliničke prakse kroz sva tri nivoa zdravstvene zaštite djeteta u Crnoj Gori.

Glavne teme Kongresa objediniće pitanja inovacija u svim oblastima pedijatrije, multidisciplinarni pristup najaktuelnijim pitanjima poput razvojnih poremećaja, terapijskih inovacija, urgentne pedijatrije, savremenih preporuka u okviru primarne zdravstvene zaštite, ishrane, imunizacije a cilj nam je da okupimo pionire pedijatrije iz zemlje i inostranstva, ugledne predavače i učesnike, sve one koji su u svakodnevnom radu posvećeni liječenju djece svih uzrasta.

Rad Kongresa odvijaće se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije, usklađene rasprave i radionice, čime će biti pružena prilika svim učesnicima za razmjenu znanja i informacija vezanih za aktuelna naučna istraživanja, nove ideje, postupke, inovativne terapije i digitalne tehnologije koje se primjenjuju u savremenoj svakodnevnoj praksi, u svrhu unapređenja kvaliteta pružene zdravstvene zaštite i usluga u prevenciji i liječenju akutnih i hroničnih bolesti dječje dobi.

Radujući se unaprijed susretu koji nam predstoji, razmjeni znanja i iskustava, ali i učvršćivanju neraskidivih kolegijalnih i prijateljskih veza među nama, srdačno vas pozdravljam ispred Organizacionog i Naučnog odbora Kongresa.

Obavještenje sa detaljima prijave radova će uslijediti naknadno.

PDF