I Kongres Udruženja pedijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem

Uvažene kolege i koleginice,

“Udruženje pedijatara Crne Gore”, koje broji preko 300 članova, aktivno učestvuje u skoro svim edukativnim dogadjajima a i samo je inicijator i organizator brojnih seminara, panela, radionica…
Tako je već duži period sazrijevala ideja pa i započete aktivnosti, a sve proisteklo iz analize rezultata postignutih u naučnom pogledu, edukativnoj nadogradnji ali i razmjeni najmodernijih iskustava, da naše Udruženje pedijatara počne sa pripremom za organizaciju velikog Prvog kongresa, za iduću godinu.


Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da, za I Kongres Udruženja pedijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem, smo dobili već potvrde o učešću eminentnih regionalnih, evropskih i svjetkih imena iz oblasti pedijatrije, sa kojima ćete biti upoznati tokom predstavljanja Preliminarnog programa.

Kongresni centar Hotela 'Avala' u Budvi, od 19-22. septembra 2024. g.

Pred nama su mnogi izazovi kako izaći u susret šansama medju brojnim novim naučnim dostignućima i ubrzanom digitalno-tehnološkom razvoju i shodno tome kako rješavati probleme u našoj profesiji, pa je stoga i naziv našeg Kongresa:

« Inovacije u pedijatriji – u susret novim izazovima »

 Sve informacije vezane za organizaciju Kongresa biće postavljne na našoj web adresi:www.kongres2024.pedijatar.me
(sponzorski paketi,prijava učesnika, uputstva o sažecima za radove, uplati za kotizacije i ostale detalje oko rezervacije smještaja u 'Avali' kao i za ponude u drugim hotelima u Budvi)

uz obraćanje i našem zvaničnom Tehničkom organizatoru:
'Sfida-trade&consulting', Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica, na e-mail: sfida@t-com.me
ili tel: +382/0/20 601-145, +82/0/20 601-146, gsm: +382/0/69/774-474

Radujemo se zajedničkom radu i druženju!

S poštovanjem,

Predsjednica Organizacionog odbora, Dr Veselinka Djurišić, pedijatar, subspecijalista Gastroenterohepatologije

Predsjednica Udruženja pedijatara Crne Gore, Dr Lidija Poček, pedijatar, subspecijalista alergologije i kliničke imunologije