The 10th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes

Od 15. do 18. februara 2017. godine, u Parizu, Francuska, održaće se 10. konferencija o naprednim tehnologijma i tretmanu dijabetesa.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj internet strani: ATTD 2017