Internacionalni pedijatrijski simpozijum

Sa zadovoljstvom vas obavjestavamo da će se u saradnji sa  Udruženjem pedijatara Turske održati

Internacionalni pedijatrijski simpozijum u periodu od 31. maja do 2. juna 2023 godine u Budvi.  

Više informacija u navedenom linku:

https://internationalpediatricupdatessymposium.org/

https://caaad.org.tr/academic-activities/symposiums/international-paediatric-update-symposium