TEMA: Osvježimo znanje - tajne u pedijatriji-pulmologija

Poštovane kolege, pozivamo Vas  na  predavanja iz oblasti pulmologije, u ciklusu predavanja Osvježimo znanje -tajne u pedijatrijiProgram:-13h  Akutni napad astme - predavač  mr dr sci Slađana  Radulović-pedijatar pulmolog;-13h.30min   Bronhiolitis indikacije za bolničko liječenje – predavač dr Goran Marković.
Mjesto održavanja: Hotel Podgorica, u Podgorici, 28.03.2018.godine u 13H.