NOVINE U PROFILAKTIČNOJ PRIMJENI VITAMINA K KOD NOVOROĐENČADI I ODOJČADI

Na panel diskusiji grupe eksperata održanoj u septembru 2015. godine, zbog rizika kasne HBN usvojene su preporuke za produženu profilaktičnu primjenu vitamina K1:

 

 

  1. 1. Profilaksa HBN i dalje podrazumijeva intramuskularnu primjenu vitamina K1 u porodilištu, neposredno po rođenju. Za tu svrhu se koristi Коnakion MMÒ (jedini preparat vitamina K1 na našem tržištu) u dozi od 1 mg /0,1ml za djecu rođenu u terminu, odnosno 0,5 mg/0,05 ml za djecu rođenu prije termina. Aplikacija navedenog preparata u ampulama prilagođenim dječijem uzrastu (2 mg/0,2 ml) vrši se tuberkulinskim ili inzulinskim špricevima. 
  2. 2. Na osnovu sopstvenih, kao i iskustava iz drugih sredina, mogućnost pojave kasne HBN  postoji i posle sprovedenog postupka iz prethodnog stava. Mada je stepen tog rizika srazmjerno nizak, s obzirom na teška klinička ispoljavanja i visok letalitet, u potpunosti je opravdano da se posle inicijalne intramuskularne profilakse u porodilištu, nastavi sa peroralnim unosom vitamina K1.    
  3. 3. Produžena profilaksa od početka 2. nedjelje do kraja 12. nedjelje života podrazumijeva peroralni unos 25 mcg vitamina K1 dnevno. Postupak je rezervisan za djecu na prirodnoj ishrani (za razliku od humanog mlijeka mliječne formule obezbjeđuju dnevne potrebe vitamina K1).  
  4. 4. Navedeni pristup se naročito preporučuje za prijevremeno rođenu djecu, zatim kod novorođenčadi i odojčadi posle teške ili/ i kod produžene neonatalne žutice  indirektnog tipa, kao i u slučaju antibiotske ili antiepileptične terapije djeteta ili majke.  
  5. 5. Profilaksa hemoragijskog sindroma u stanjima sa hroničnim deficitom liposolubilnih vitamina (cistična fibroza, oboljenja jetre i dr.) je u nadležnosti stručnjaka iz odgovarajućih oblasti pedijatrijske medicine.

 

Preporuke ekspretske grupe su prikazane su na Pedijatrijskoj sekciji Crne Gore održane u oktobru, 2015.godine

 

 

                                                                                  Udruženje pedijatara Crne Gore

                                                                                        Predsjednik: Dr Maja Kavarić