Poziv za glasanje novih članova Upravnog odbora i Predsjednika UPCG

Poštovane koleginice i kolege,

Kao što znate, Skupština Udruženja pedijatara CG održana 20.05.2016.godine nije imala kvorum da bi mogla da odlučuje o izboru novih članova Upravnog odbora i Predsjednika, već su se prisutni članovi Udruženja saglasili da se na Skupštini predlože pedijatri za ove funkcije, a da se glasanje obavi mailom do 15.06.2016.god.

U tekstu niže nalaze se na Skupštini ustanovljeni i do sada pristigli prijedlozi za Predsjednika i članove Upravnog odbora Udruženja. Ovo je takođe prilika da eventualno dodate i svoj prijedlog, ukoliko Vaš kandidat nije na spisku. 

Ovdje možete pogledati glasački list:  Glasački list.