II Kongres o transportu visokorizčnih novorođenčadi.

Od 01. do 03. septembra 2016. godine, u Kopenhagenu, Danska, održaće se 2. Kongres o transportu visokorizčnih novorođenčadi.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj internet strani: https://www.eiseverywhere.com/ehome/142020/324022/