VI kongres Evropske akademije udruženja pedijatara

Od 21. do 25. oktobra 2016. godine, u Ženevi, Švajcarska, održaće se 6. kongres Evropske akademije udruženja pedijatara.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj internet strani: EAPS