Treći godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem

U periodu od 15. do 17. aprila u Hotelu Holiday Inn, u Beogradu, održaće se Treći godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem. Tema kongresa je  “PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST”. 

 

 

 

 

“PREVENCIJA U PEDIJATRIJI – OSNOV ZA ZDRAV ŽIVOT I DUGOVEČNOST”

15 – 17. April 2016.

Hotel Holiday Inn, Beograd 

 

Pokrovitelji:

 

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Ministarstvo nauke i tehnologije RS

 

Organizacioni odbor:

 

Prof. dr Vladislav Vukomanović, predsednik

Dr Radoje Simić

Prof. dr Zoran Radojičić

Doc. dr Bojko Bjelaković

Asist. dr Sergej Prijić

Doc. dr Ivana Budić

Dr Branislava Stanimirov

Ljiljana Plavanski, spec.struk.med.sestra

Ana Radomirović, med.sestra

Maja Petković, struk.med.sestra

 

Naučni odbor:

 

Prof. dr Predrag Minić

Prof. dr Jasmina Knežević

Prof. dr Ljiljana Šaranac

Prof. dr Zoran Igrutinović

Prof. dr Zorica Živković

Prof. dr Jovanka Kolarović

Prof. dr Maja Nikolić

Prof. dr Maja Milojković

Doc. dr Miloš Kuzmanović

Asist. dr Ružica Kravljanac

Prim. dr Zoran Stanković

Olivera Milanović, dipl.org.zdr.nege - master

Svetlana Kačavenda, struk.med.sestra

 

 

Ovdje možete pogledati i preuzeti prelimenarni Program kongresa.