O udruženju
Udruženje pedijatara Crne Gore je udruženje ljekara pedijatara koji žive na teritoriji Crne Gore i koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi preduzimanja aktivnosti na ostvarivanju određenih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, organizuju zajednički rad, preuzimaju prava i obaveze u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima kojima se uređuju pitanja unutrašnje organizacije rada i međusobni odnosi članova udruženja, a u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Pročitajte više