Kontakt

Novaka Miloševa 29/II
Podgorica 81000
Crna Gora 

Telefon: +382 20 230 545
Fax: +382 20 230 493

Predsjednik udruženja: dr Maja Kavarić, pedijatar hematolog
e-mail: kavaric.maja@gmail.com